Zonder opgave van reden annuleren

ANNULEREN KEUKENOUTLET.STORE WEBWINKEL

Bestelling Annuleren (voor levering)

Een door de klant geplaatste bestelling in de webwinkel van KeukenOutlet.Store kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

De koop ongedaan maken (na levering)

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de bestelling, binnen 14 dagen ingaande de dag na ontvangst, te herroepen. Na herroeping heeft de klant 14 dagen de tijd om de producten retour te sturen naar KeukenOutlet.Store. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door KeukenOutlet.Store wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. Als de klant een product retour wil sturen, kan hij/zij contact opnemen met KeukenOutlet.Store via: info@keukenoutlet.store.

De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Indien de klant besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door info@keukenoutlet.store zijn de kosten van het retour halen voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat indien de klant er voor kiest zelf het product retour te zenden (via een externe partij of door de klant zelf) aan KeukenOutlet.Store zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

LET OP: Indien een product zonder melding retour wordt gestuurd naar KeukenOutlet.Store dient het herroepingsformulier mee te worden verzonden! Indien mogelijk, wordt KeukenOutlet.Store graag vooraf op de hoogte van de retourzending gebracht.

Voorwaarden voor volledige terugbetaling:

  • het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  • het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  • het product mag niet beschadigd zijn;
  • meegeleverde montagemateriaal dient indien redelijkerwijs mogelijk, origineel verpakt te zijn;
  • het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
  • het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
  • De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • KeukenOutlet.Store betaalt het aankoopbedrag inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door KeukenOutlet.Store geboden goedkoopste, standaard levering) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. KeukenOutlet.Store betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. KeukenOutlet.Store mag wachten met terugbetaling tot de goederen in hun geheel zijn geretourneerd, of als de klant heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

LET OP: Deze annuleringsregeling geldt NIET voor speciaal bestelde artikelen, zie hiervoor 'Klant-specifieke bestellingen'. Indien verkoper niet in staat is het gekochte product te leveren, bijvoorbeeld doordat het artikel uit de handel is genomen, zal deze de koper hiervan op de hoogte stellen. De koper heeft hierdoor het recht de aankoop te annuleren.

Klant-specifieke bestellingen

Sommige artikelen die via de website van KeukenOutlet.Store worden verkocht, worden klant-specifiek besteld. Dit zijn artikelen die speciaal voor de klant op maat gemaakt worden (bijvoorbeeld werkbladen). Deze artikelen kunnen NIET door de koper worden geannuleerd en is niet van toepassing op deze artikelen. Bij alle artikelen op de website die klant-specifiek worden besteld, wordt op de informatiepagina vermeldt dat de artikelen NIET aan KeukenOutlet.Store kunnen worden geretourneerd. Dit geldt hoofdzakelijk voor fornuizen en diverse accessoires.

Herroepingsformulier

Voor herroeping kan de klant gebruikmaken van het "Europese modelformulier voor herroeping". KeukenOutlet.Store raadt de klant echter aan om een e-mail te sturen naar info@keukenoutlet.store of te bellen met de serviceafdeling op 030-2283073 om een retour te melden. Zo kan KeukenOutlet.Store de retourzending sneller en eenvoudiger verwerken.

Retour adres

Je kunt het artikel retour sturen naar:

KeukenOutlet.Store®


De Kwinkelier 12
3722 AP  BILTHOVEN