Geen showroom, wel etalages

We hebben geen keukenshowroom met keuken adviseurs en keukens opgesteld staan.

Wel hebben we in winkelcentrum De Kwinkelier nummer 12 in Bilthoven in enkele etalages kleurvoorbeelden, open gewerkte keukenkasten, grepen e.d. opgesteld en staat er een complete voorbeeld keuken inclusief apparatuur.